Meld fra om mobbing - Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Velkomstbrev til elever og foresatte skoleåret 2019-20

Velkommen til nytt skoleåret ved Meløy videregående skole !

 

Meløy videregående skole er en skole med studiesteder på Ørnes, Inndyr og Glomfjord. Vi har samlet en del viktig informasjon i dette brevet.  Under menypunktet «For elever» finner du også en del praktisk informasjon som vi tror kan være nyttig.

Klikk for stort bilde

 

FØRSTE SKOLEDAG er mandag 19. august:

Glomfjord: Alle elevene, teknikk og industriell produksjon, elektro og helse- og oppvekstfag, møter i kinosalen i Meløy kulturhus kl. 10:15.

Inndyr: Naturbruk vg1 møter i kantina på Øya kl. 09.00, vg2 akva og vg2 fiske og fangst møter samme sted kl. 10.00.

Ørnes: Studiespesialiserende vg1 møter kl. 08.35. Studiespesialiserende vg2 og vg3 møter 09.35. Vi møter i kantina på studiested Ørnes.

Dersom du ikke møter fram til første skoledag, uten at dette er avtalt, mister du elevplassen til fordel for neste elev på ventelisten.

Det er ikke satt opp ekstra buss første skoledag, så du må bruke ordinær rutebuss. Elever reiser gratis med bussen. Ruteopplysning: www.177nordland.no

 

SØKNAD OM SKOLESKYSS: For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted og skole være minst 4 km. For å søke, gå inn på hjemmesiden http://www.meloy.vgs.no/aktuelt/skoleskyss.1010423.aspx   og følg lenken videre. NB! Elever som allerede har busskort fra ungdomskolen eller videregående, kan benytte samme kortet, men må få det oppdatert.

 

LÆRESTOFF, MATERIELL OG UTSTYR: Lærebøker og kalkulator får du låne på skolen. Alle elevene må inngå avtale om lån av bøker og læremidler, se link : https://www.nfk.no/elevavtale/  Elevene vil få tilsendt en sms med en lenke til kontraktsmodulen, følg instruksjonen i lenken. Ta vare på kvitteringen for utlevering av utstyr.

 

BÆRBAR PC: PC er obligatorisk for alle elevene ved de videregående skolene i Nordland. Når du begynner på vg1 må du inngå avtale om leie av PC : https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevpc-2019-2020/. Elevene vil få tilsendt en sms med en lenke til kontraktsmodulen, følg instruksjonen i lenken. Ta vare på kvitteringen for utlevering av pc.

 

STATENS LÅNEKASSE: Alle må søke om støtte på nett.

  • Takker du ja til skoleplassen på VIGO, finner du søknaden om stipend og lån på www.vigo.no   Du bruker da VIGO-kodene.
  • Alle kan søke på www.lanekassen.no   Her bruker du MinID-kodene til å logge på søknaden. 
  • Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend uansett hvor mye foreldrene dine tjener.

 

AKSEPT FOR ELEKTRONISK VARSLING PÅ iSkole: Skolen benytter det elektroniske verktøyet «iSkole» til skriftlige varselbrev. For å kunne informere elektronisk trenger vi samtykke fra begge foreldre/foresatte, og vi trenger e-postadresse for begge. Skjema for å kunne motta elektronisk varselbrev er vedlagt. Ferdig utfylt skjema må tas med til skolen snarest. http://www.meloy.vgs.no/for-elever/praktisk-informasjon/skjema-for-samtykke-fra-elever.1020828.aspx

 

 

NB FORELDRE/ELEVER GLOMFJORD: Søndag 18. august kl. 16.00-17.00 vil det være ansatte tilstede på skolen for å informere og svare på spørsmål fra elever som er hybelboere og deres foreldre.

 

NB FORELDRE/ELEVER INNDYR: Søndag 18. august er det møte for ALLE foreldre og elever ved studiested Inndyr. Foreldre og elever tilknyttet vg1 møter i kantina kl. 16.00 for møte. Elever fra vg2 kan samtidig ta med seg sine foreldre for omvisning på skolens praksisanlegg. Kl. 17.00 møter foreldre og elever fra vg2 i kantina, og da vil de som er tilknyttet vg1 få omvisning på skolens praksisanlegg. 

 

Er det noe du lurer på er det bare å ringe skolen. Vi hjelper deg så godt vi kan. Vi ser fram til å ha deg som elev ved Meløy videregående skole.

 

Vel møtt til skolestart!!

 

Med vennlig hilsen

MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE ved rektor Kjetil Fagervik