Industriteknologi vg2

 Slideshow : Industriteknologi

Industriteknologi gir en videregående opplæring i bruk av alle typer verktøymaskiner, spesielt datastyrte verktøymaskiner (CNC-maskiner) som produserer komponenter til bruk i motorer etc.

I læreplanen heter det at programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. I Glomfjord industripark som ligger i umiddelbar nærhet til skolen, er det et stort behov for kvalifisert personell innenfor flere yrker som rekrutterer fra denne utdanningen.

Den praktiske opplæringen tar ofte utgangspunkt i relle oppdrag fra enten privatpersoner eller virksomheter.