Teknikk og industriell produksjon

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er viktig.

Utdanningsprogrammet fører bl.a. fram til yrker innen teknisk industri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

Arbeidsmarkedet er godt, spesielt i lokalmiljøet med bedriftene i Glomfjord Industripark som etterspør kvalifisert arbeidskraft.

 

Meløy videregående skole tilbyr

  • Teknikk og industriell produksjon vg1
  • Kjemiprosess vg2
  • Industriteknologi vg2

På vg1 kan du velge å fordype deg i enten mekanisk arbeid eller kjemiprosess. Det første rekrutterer til industriteknologi vg2, og det andre til kjemiprosess vg2.