Teknikk og industriell produksjon

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er viktig.

 Slideshow : TIP

Utdanningsprogrammet fører bl.a. fram til yrker innen teknisk industri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

Arbeidsmarkedet er godt, spesielt i lokalmiljøet med bedriftene i Glomfjord Industripark som etterspør kvalifisert arbeidskraft.

 

Meløy videregående skole tilbyr

  • Teknikk og industriell produksjon vg1
  • Kjemiprosess vg2
  • Industriteknologi vg2

På vg1 kan du velge å fordype deg i enten mekanisk arbeid eller kjemiprosess. Det første rekrutterer til industriteknologi vg2, og det andre til kjemiprosess vg2.