Studiespesialisering vg2

På vg2 velger du programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi

I tillegg til programfagene har du 15 timer fellesfag i uka, fordelt på fremmedspråk (tysk), historie, kroppsøving, matematikk (praktisk eller teoretisk), og norsk.

Det varierer litt fra år til år hvilke programfag som tilbys ved Meløy videregående skole.

Innenfor realfag tilbys fysikk, kjemi, geofag, matematikk.

Innenfor språk, samfunnsfag og økonomi tilbys internasjonal engelsk, historie og filosofi, økonomistyring, sosiologi og sosialantropologi