Studiespesialisering Vg1

På studiespesialisering vg1 har du bare fellesfag. Det er først på Vg2 du velger programfag.

Fagene på vg1 er fordelt slik, antall timer pr uke:

  • Engelsk - 5 t
  • Fremmedspråk - 4 t
  • Geografi - 2 t
  • Kroppsøving - 2 t
  • Matematikk - 5 t
  • Naturfag - 5t
  • Norsk - 4 t
  • Samfunnsfag 3 t

Av fremmedspråk tilbyr vi tysk. I løpet av de første ukene velger du enten teoretisk eller praktisk matematikk.

Skoledagen er variert med spennende forsøk i naturfagtimene, rollespill og ekskursjoner.

I september drar vi på tverrfaglig ekskursjon til Svartisen med overnatting.