Studiespesialisering

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Det er et stort behov for personer med høyere utdanning - lokalt, nasjonalt og globalt. Dersom du velger studiespesialisering ved studiested Ørnes får du 3 gode år i et godt miljø med tett oppfølging fra engasjerte og kunnskapsrike lærere.

 

Skolen har tegnet partnerskapsavtaler med bl.a Nord universitet som gir deg som elev fordeler i form av fagdager i løpet av skoletiden.

 

Pp vg1 er skoledagen variert med spennende forsøk i naturfagtimene, rollespill og ekskursjoner. I september drar vi på tverrfaglig ekskursjon til Svertisen med overnatting.

 

Informasjon om studiespesialisering og programfag (PDF, 2 MB)

 

Avsluttende fag på studiespesialisering
 

Valg av programområde og programfag
 

Blokkskjema 2017-2019 (PDF, 19 kB)