Fiske og fangst vg2

Fiske og fangst bygger på naturbruk vg1 og er det rette for deg som vil bli fisker, eller for deg som ser for deg en fremtid som skipper.


Du lærer hvordan du fører en båt og hvilket ansvar som er forbundet med dette. 

 

Du lærer om havmiljøet, de ulike fiskeartene, fiskeredskap, riktig råstoffbehandling, dokumentføring og hvordan ressursene forvaltes. Helse, miljø og sikkerhet sammen med kvalitetssikring er også sentrale tema.

 

Den praktiske opplæringen foregår både om bord i skolens eget øvingsfartøy "Salthammer" og gjennom utplassering på moderne fiskefartøy. Etter bestått eksamen i nautiske fag og nødvendig fartstid, kan du løse ut dekksoffisersertifikat kl. 5 (kystskipper).

 

"Salthammer" blir byttet ut med et nytt og moderne øvingsfartøy i 2019. 

 

Bestått eksamen på vg2 Fiske og fangst gir mulighet for å tegne lærekontrakt og ta vg3 Fiske og fangst ombord i fiskefartøy. Læretiden ombord i båt er to år.