Akvakultur vg2

 Slideshow : Akvakultur

På akvakultur lærer du om marinbiologi, mekanikk og data. Du får forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene.

 

Du lærer om røkting og drift som gir deg innføring i grunnleggende arbeidsoppgaver for en røkter på et oppdrettsanlegg. Måling av miljøparametre og registrering av disse, foring av ulike oppdrettsorganismer, klekking, produksjon av settefisk og matfisk, produksjonsplanlegging og økonomi.

 

Du får opplæring i og kunnskap om bruk av teknisk utstyr som er viktig i forbindelse med arbeid på oppdrettsanlegg.

 

Du får innføring i biologi til ulike oppdrettsarter, fiskehelse, miljøforhold rundt oppdrett, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring av produkter og prosesser.  

 

Praktiske øvinger på eget landbasert oppdrettsanlegg (skole) og i samarbeid med Gildeskål Forsøksstasjon A.S. (Gifas)

 

Etter endt vg2 akvakultur kan du tegne lærekontrakt og gå vg3 i bedrift og bli fagarbeider i akvakultur/fiskeoppdretter, eller du kan gå vg3 Naturforvaltning og få studiekompetanse for å fortsette utdanning på universitet eller høgskole.