Helsearbeiderfag vg2

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

 

Elevene har praksis ute i kommunene gjennom skoleåret. Etter vg2 helsearbeiderfag har du 2 års læretid foran deg før du kan ta fagbrev som helsefagarbeider.