Helsearbeiderfaget - Vekslingsmodell (Vg2 og Vg3)

Veksling, betyr å veksle mellom å være elev og lærling. For å få skoleplass i modellen, må du søke læreplass etter vg1. I modellen veksler du mellom å være 4 dager på skolen og 6 dager på arbeid, de to første årene. Tredje og siste året er du lærling på full tid. I modellen vil du få lønn fra første arbeidsdag.
 
 

Veksling - Helsearbeiderfaget

I helsearbeidsfaget kan du søke læreplass i Rødøy, Meløy og Gildeskål kommune, samt ved Nordtun Helserehab. på Engavågen i Meløy. Du vil kunne få praksis fra sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger og rehabiliteringsinstitusjon

Nyskjerrig på modellen og bor litt lang unna? Skolen er positiv til å samarbeide med din hjemkommune, dersom de ønsker å ta deg inn som lærling. Du kan da møte på 4-dagers teorisamlinger i Glomfjord, hver 14. dag og på den måten kan du bo og jobbe i din hjemkommune. Tilbudet er søkbart i VIGO.