Barne- og ungdomsarbeider vg2

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Fagbrev oppnås etter 2 år i skole og 2 år i lære.