Barne- og ungdomsarbeider - Vekslingsmodell (Vg2-Vg3)

Veksling, betyr å veksle mellom å være elev og lærling. For å få skoleplass i modellen, må du søke læreplass etter vg1. I modellen veksler du mellom å være 4 dager på skolen og 6 dager på arbeid, de to første årene. Tredje og siste året er du lærling på full tid. I modellen vil du få lønn fra første arbeidsdag.

Veksling - Barne- og ungdomsarbeider
I barne- og ungdomsarbeiderfaget kan du søke læreplass i Rødøy, Meløy og Gildeskål kommune. Du kan også søke om å være lærling ved Meløy videregående skole. I læretiden din, vil du få praksis fra barnehage, skolefritidsordning og skole. Du vil jobbe med barn og unge fra 0 - 18 år
 
Nyskjerrig på modellen og bor litt langt unna? Skolen er positiv til å samarbeide med din hjemkommune, dersom de ønsker å ta deg inn som lærling. Du kan da møte på 4-dagers teorisamlinger i Glomfjord, hver 14. dag og på den måten kan du bo og jobbe på hjemstedet. Tilbudet er søkbart i VIGO.