UTDANNINGSPROGRAM

Meløy videregående skole tilbyr utdanning ved 3 studiesteder - Glomfjord, Inndyr og Ørnes

Vi tilbyr følgende programområder for elevene:

  • Programområde for realfag
  • programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 Oversikt over når de enkelte fag avsluttes, og når de blir ført på vitnemålet.