Ansattoversikt


Studiested Inndyr

Ansatte i avdelingen Studiested Inndyr
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 75 65 03 69 916 08 490
Kjell Atle Andreassen
Lærer 75 65 05 13
Fagarbeider 75 65 07 51
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 26 05 990 00 940
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 05 49
Adjunkt m/tilleggsut
Fagarbeider 75 65 03 85
Lærling 75 65 20 44
Skipper Oscar Sund 75 65 18 32 915 53 489
Vaktmester 75 65 26 21 941 89 563
Kokk 75 65 24 62
Ass. rektor / studierektor 75 65 26 14 970 92 846
Marita Martinussen
Adjunkt 75 65 06 42
Adjunkt 75 65 26 11
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 11 971 47 061
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 77
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 18 34
Lærer 75 65 09 63 918 52 213
Renholder 75 65 24 08 968 71 540
Anna Nowakowska
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 05 57 957 50 860
Sjøkapten 75 65 24 96 910 00 487
Miljøarbeider 75 65 25 39
Senior Rådgiver - Sjøtransport 75 65 25 19 952 76 598
Fagarbeider 75 65 24 93
Fagarbeider 75 65 07 15
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 26 15
Lektor m/tilleggsutd 75 65 18 33
Nils Strømsvik
Renholder 75 65 09 13
matros/motorpasser 75 65 26 23 416 45 703
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 75 990 98 072