Ansattoversikt


Meløy videregående skole

Ansatte i avdelingen Meløy videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 416 97 309 416 97 309
Lærling 958 08 635
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Renholder
Miljøarbeider 909 80 018
Adjunkt med tileggsutdanning 976 55 813 976 55 813
Adjunkt m/tilleggsut 930 88 879
Leder OPUS Meløy - Studieveileder Studieverksted Meløy, stedsansvarlig Studiesenteret.no (høyere utdanning) 75 65 25 11 988 99 150
Miljøarbeider
Adjunkt
Lektor med tilleggsutdanning 481 16 068
Driftsleder 472 53 227
Adjunkt 958 90 174
Rådgiver 413 29 668
Adjunkt 995 94 241
Ass. rektor / studierektor 993 38 489
Pensjonistlønn 913 91 097
Lærer
Lærling
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut
Konsulent 75 65 24 00
Vaktmester 75 65 26 20
Adjunkt
Adjunkt 75 65 25 18 979 68 190
Renholdsoperatør
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 900 64 029
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 913 00 468
Assistent
Adjunkt m/tilleggsut
Vaktmester 418 40 238
Vaktmester
Kokk
Kvalitetsleder/lærer 75 65 25 22 416 87 828
Anita Karlsson
Lektor
Adjunkt 959 12 792
Anne Lene Kjærvik
Adjunkt m/tilleggsut
Anita Cathrine Kolberg
PPT-rådgiver 75 65 25 47 911 19 114
Anne Rita Kolberg
Ass. rektor / studierektor 75 65 26 14
Adjunkt
Studierektor 979 66 070
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider 959 41 350
Miljøarbeider 932 24 771
Lektor m/tillegg
Sekretær 75 65 26 00 472 56 404
Lærer
Lektor
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 971 47 061
Adjunkt
Miljøarbeider
Elevassistent
Lektor m/tilleggsutd 971 03 910
Kantineassistent
Anna Nowakowska
Lærer 993 14 467
Miljøarbeider 907 84 772
Renholdsoperatør
Adjunkt m/tilleggsut
Sjøkapten 75 65 26 07 910 00 487
Lærer
Fagleder
Lektor
Adjunkt 913 33 351
Sekretær 75 65 25 00
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Fagleder/ot-koordinator
Konsulent
Adjunkt m/tilleggsut
Rektor 75 65 25 05 905 11 761
Lærer
Lærling
Adjunkt 75 65 25 00 481 13 239
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296
Adjunkt m/tilleggsut 918 52 585
Lærling 472 10 206
Lektor m/tilleggsutd
Fagleder
Lærer
Kantineleder
Eksamensleder, Lektor m/tilleggsutd 75 65 24 20 951 08 195
Bibliotekleder 75 65 25 00 906 43 013
Kjersti Svendsen
Driftsleder domus pisces 75 65 26 12 950 33 658
IT-Leder 75 65 25 25 959 37 530
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
matros/motorpasser 416 45 703
Adjunkt 900 14 110
Lærer
Sekretær 481 44 698
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Lærling 977 19 688