Ansattoversikt


Meløy videregående skole

Ansatte i avdelingen Meløy videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 25 03 416 97 309
Adjunkt 75 65 25 35
Lærer 916 08 490
Kjell Atle Andreassen
Fagarbeider 75 65 24 90
Adjunkt 75 65 24 74
Renholder 75 65 25 30
Formidlingskoordinator og miljøarbeider 75 65 24 48 909 80 018
Adjunkt med tileggsutdanning 75 65 24 20 976 55 813
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 41 930 88 879
VO-leder I lektor m/tillegsutdanning 75 65 25 11 988 99 150
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 35
Adjunkt 75 65 24 98
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 25 49 481 16 068
Lærling
Pensjonistlønn
Driftsleder 75 65 24 31 472 53 227
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 43 958 90 174
Lektor m/tilleggsutd
Rådgiver 75 65 25 08 413 29 668
Adjunkt 75 65 25 13 995 94 241
Rektor 75 65 25 05 993 38 489
Pensjonistlønn 913 91 097
Lærer 75 65 25 14
Adjunkt 75 65 25 53
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 02
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 26 05 990 00 940
Adjunkt 75 65 25 16
Adjunkt 75 65 25 18 979 68 190
Renholdsoperatør 75 65 24 87
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 26 900 64 029
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 88
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 07 913 00 468
Adjunkt 75 65 24 15
Lærer 75 65 25 12 975 15 154
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 43
Vaktmester 75 65 25 10 418 40 238
Vaktmester 75 65 26 21 941 89 563
Kokk 75 65 24 49
Kvalitetsleder/fagleder 75 65 25 42 416 87 828
Anita Karlsson
Lektor 75 65 25 32 468 24 815
Adjunkt 75 65 24 09 959 12 792
Anne Lene Kjærvik
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 06 994 03 307
Anita Cathrine Kolberg
PPT-rådgiver 75 65 25 47 911 19 114
Anne Rita Kolberg
Lærer *
Adjunkt 75 65 24 94 917 29 847
Studierektor 75 65 24 22 979 66 070
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 07
Barne- og ungdomsarbeidier 75 65 25 55 959 41 350
Lærling
Lektor m/tillegg 75 65 24 47
Sekretær 75 65 24 99 472 56 404
Kokk 75 65 24 62
Ass. rektor / studierektor 75 65 26 14 970 92 846
Marita Martinussen
Lærer 75 65 25 46
Miljøarbeider med fagbrev
Adjunkt
Adjunkt 75 65 26 11
75 65 25 00
Sentralbord Meløy vgs
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 11 971 47 061
Adjunkt m/ tilleggs utdanning 75 65 24 42
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 77
IKT-Lærling 75 65 24 91
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 25 09
Renholder 75 65 24 08
Anna Nowakowska
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 83 907 84 772
Renholdsoperatør 75 65 24 64
Adjunkt 75 65 24 03
Sjøkapten 75 65 24 96 910 00 487
Adjunkt 75 65 25 33
Fagleder 75 65 24 58
Miljøarbeider 75 65 25 39
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 85
Halvor Prytz
Lektor 75 65 24 55
Adjunkt 75 65 25 40 913 33 351
Sekretær 75 65 24 72 480 41 830
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Fagleder/ot-koordinator 75 65 24 23 908 20 077
Fagarbeider 75 65 24 93
Adjunkt 75 65 24 21 959 22 403
Lærling 75 65 24 36
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 25 31 481 13 239
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 95 918 52 585
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 26
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 29
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 26 15
Lektor m/tilleggsutd
Nils Strømsvik
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 29
Lærer 75 65 25 22
Kantineleder 75 65 25 20 905 42 955
Eksamensleder, Lektor m/tilleggsutd 75 65 24 92 951 08 195
Driftsleder domus pisces 75 65 26 12 950 33 658
IT-Leder 75 65 25 25 959 37 530
Ass. rektor / studierektor 75 65 25 06 994 37 767
matros/motorpasser 75 65 26 23 416 45 703
Adjunkt 75 65 25 38 900 14 110
Lærer 75 65 26 06 996 14 843
Adjunkt
August Vik
Sekretær 75 65 24 44 481 44 698
Hanne Sofie Vindvik
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 25 34
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 75
Lærling 75 65 24 12