Ansattoversikt


Meløy videregående skole

Ansatte i avdelingen Meløy videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 25 03
Adjunkt 75 65 25 35
Lærer
Kjell Atle Andreassen
Fagarbeider 75 65 24 90
Adjunkt 75 65 24 74
Lærer
Renholder 75 65 25 30
Formidlingskoordinator og miljøarbeider 75 65 24 48
Adjunkt med tileggsutdanning 75 65 24 20
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 41
VO-leder I lektor m/tillegsutdanning 75 65 25 11
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 35
Adjunkt 75 65 24 98
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 25 49
Lærling
Pensjonistlønn
Driftsleder 75 65 24 31
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 43
Lektor m/tilleggsutd
Rådgiver 75 65 25 08
Adjunkt 75 65 25 13
Rektor 75 65 25 05
Pensjonistlønn
Lærer 75 65 25 14
Adjunkt 75 65 25 53
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 02
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 26 05
Fagarbeider
Adjunkt 75 65 25 16
Adjunkt 75 65 25 18
Renholdsoperatør 75 65 24 87
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 26
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 88
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 07
Adjunkt 75 65 24 15
Lærer 75 65 25 12
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 43
Vaktmester 75 65 25 10
Vaktmester 75 65 26 21
Kokk 75 65 24 49
Kvalitetsleder/fagleder 75 65 25 42
Anita Karlsson
Lektor 75 65 25 32
Adjunkt 75 65 24 09
Anne Lene Kjærvik
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 06
Anita Cathrine Kolberg
PPT-rådgiver 75 65 25 47
Anne Rita Kolberg
Bibliotekleder 75 65 24 94
Studierektor 75 65 24 22
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 07
Miljøarbeider 75 65 25 55
Lærling
Lektor m/tillegg 75 65 24 47
Sekretær 75 65 24 99
Kokk 75 65 24 62
Ass. rektor / studierektor 75 65 26 14
Marita Martinussen
Lærer 75 65 25 46
Adjunkt 75 65 24 46
Adjunkt 75 65 26 11
75 65 25 00
Sentralbord Meløy vgs
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 11
Adjunkt m/ tilleggs utdanning 75 65 24 42
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 77
IKT-Lærling 75 65 24 91
Renholder 75 65 24 08
Anna Nowakowska
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 83
Renholdsoperatør 75 65 24 64
Adjunkt 75 65 24 03
Sjøkapten 75 65 24 96
Adjunkt 75 65 25 33
Fagleder 75 65 24 58
Miljøarbeider 75 65 25 39
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 85
Halvor Prytz
Lektor 75 65 24 55
Adjunkt 75 65 25 40
Sekretær 75 65 24 72
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67
Fagleder/ot-koordinator 75 65 24 23
Fagarbeider 75 65 24 93
Adjunkt 75 65 24 21
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 25 31
Kontorleder 75 65 25 04
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 95
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 26
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 29
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 26 15
Lektor m/tilleggsutd
Nils Strømsvik
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 29
Lærer 75 65 25 22
Kantineleder 75 65 25 20
Eksamensleder, Lektor m/tilleggsutd 75 65 24 92
Lærling
Driftsleder domus pisces 75 65 26 12
IT-Leder 75 65 25 25
Ass. rektor / studierektor 75 65 25 06
matros/motorpasser 75 65 26 23
Adjunkt 75 65 25 38
Lærer 75 65 26 06
Adjunkt
August Vik
Sekretær 75 65 24 44
Hanne Sofie Vindvik
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 25 34
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 75
Lærling 75 65 24 12