Du er her:

Fritidsbåtskipper / Fiskeskipper

Meløy videregående skole avd. Inndyr tilbyr kurs i Fritidsbåtskipper D5L (Fiskeskipper klasse C) høsten 2012.

Kurs:

Fritidsbåtskipper D5L ( Fiskeskipper klasse C). Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn - D5L.

Kurssted:

Meløy videregående skole avd. Inndyr.

Målgruppe:

Kurset er beregnet på voksne som skal føre fritidsbåter mellom 15 meter og 50 tonn og/eller førere av fiskebåt i størrelsesgruppen 10,67 - 15 meter eller inntil 50 tonn. For fiskeskipper kl. C trenges i tillegg til dette kurset; sikkerhetskurs for fiskere, VHF-kurs og 12 mnd godkjent fartstid fra fiskebåt.

Kursavgift:

Kr. 17 000,- inkl. eksamensavgift og lærebok.

Omfang:

Kurset har en varighet på 120 timer og starter opp i høst. Undervisningen vil gå over ca. 15 uker  med samlinger to  kvelder (ca 8 timer) pr. uke.

Innhold:

Kurset består av følgende emner med tilhørende eksamen i hvert av emnene;

  • Navigasjon
  • Navigasjonsmidler
  • Sjøveisregler og brovakthold
  • Skipslære
  • Sikkerhet
  • Teknologi/Motorlære

Godkjent læreplan for kurset samt informasjon om utstedelse av sertifikat finner du på:

Sjøfartsdirektoratet (fritidsbåtskipper) og 

Fiskarlaget (Fiskedkipper kl. C)

NB! Før utstedelse av sertifikat kreves helseattest fra godkjent sjømannslege! Dette må kursdeltakerne ordne selv.

For nærmere informasjon om kurset kan du ta kontakt med Meløy videregående skole avd. Inndyr tlf. 75 65 26 00 Studieinspektør Knut-Eirik Svendsen eller ved å sende sms til 920 77 797, så vil MVS-VO ringe deg opp så snart vi kan.

Fant du det du lette etter?