Utlånsordning for lærebøker

Meløy videregående skole har utlånsordning for lærebøker.

Alle elever får låne lærebøker gratis på skolen. Skrivesaker og annet utstyr må du kjøpe selv. Sjekk boklistene for detaljer.

 

Bøkene er Meløy videregående skoles eiendom, de skal behandles pent, ikke noteres i, og leveres tilbake når eleven slutter. Eleven er økonomisk ansvarlig for bøkene. Manglende innlevering fører til erstatningskrav.

 

For å få låne lærebøker, må eleven fylle ut "Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler". Dersom eleven er under 18 år, må avtalen undertegnes av foreldre eller foresatte.

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune laget en egen portal for elektronisk behandling. I portalen kan elever og foresatte digitalt signere "Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler", og betale leieavgift for PC til skolestart 2017.

Utlånsordningen administreres av biblioteket.