Oppfølgingstjenesten (OT) på Meløy videregående skole

Oppfølgingstjenesten (OT) er et tilbud til ungdom i alderen 15-21 år som har ungdomsrett.

OT gir tilbud til ungdom som:

 • ikke søker om skole- eller læreplass
 • ikke tar imot tilbud om skole- eller læreplass
 • ikke er i varig arbeid
 • slutter på skolen eller som lærling/lærekandidat i løpet av skoleåret

I tillegg arbeider OT-tjenesten med å forebygge frafall.

Ungdomsretten

Ungdom har rett til 3 år videregående opplæring (4 år for lærlinger). Ungdomsretten må benyttes i løpet av en tidsfrist på 5 år. Tidsfristen begynner fra 1.september det første året du er i videregående opplæring. Slutter du i opplæring etter 1.oktober har du brukt et år av ungdomsretten.

 

Søknadsfrister

OT er behjelpelig i forhold til innsøking på videregående utdanning. Fristen her er 1.mars. For dem som søker spesialundervisning er fristen 1.februar.

 

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg?

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine videre planer for opplæring/utdanning. OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser og kan veilede deg i forhold til:

 • delkurselevplass
 • hospitantplass
 • ulike kurs
 • organisering av tilbud med kombinasjon av arbeid og opplæring
 • oppmelding til privatisteksamener
 • søknad på plass i DÅS (Den åpne skolen)
 • arbeidspraksis i bedrift
 • yrkes- og karriereveiledning

I tilllegg til lokalt arbeidsliv, samarbeider oppfølgingstjenesten med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har et ansvar for ungdom. OT samarbeider med NAV om arbeidstilbud, praksisplass eller arbeidstreing.

Meløy videregående skoles OT-koordinator er Monica Rosting. Hun har kontor på avd. Ørnes.

Fant du det du lette etter?