Skolehelsetjenesten

Elever ved studiestedene Glomfjord og Ørnes omfattes av Meløy kommunes skolehelsetjeneste.

Elever ved studiested Inndyr omfattes av Gildeskål kommunes skolehelsetjeneste

Helsesykepleier for studiested Inndyr er Monica Torbergsen, telefon 47 51 45 21.

Epost: tormon@gildeskal.kommune.no

Helsesykepleier for studiestedene Glomfjord og Ørnes er Gerd Anne Jørgensen, telefon  94382550.

Epost: Gerd.Anne.Jorgensen@meloy.kommune.no

Helsesykepleier:

  • kan gi råd og veiledning bl.a. angående ernæring, hygiene, prevensjon, samliv, sorg, rusmidler, mistrivsel mm.
  • har fast kontortid for elever, foreldre og ansatte. Individuelle råd og veiledning basert på behov.
  • har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke.
  • Kan henvise videre til fysioterapeut, lege, øre-nese-hals, øyelege, BUP, PPT.
  • informerer i alle Vg1 klasser etter skolestart om høsten.

Tjenesten er gratis, elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.