Skolehelsetjenesten

Elever ved studiestedene Glomfjord og Ørnes omfattes av Meløy kommunes skolehelsetjeneste.

Elever ved studiested Inndyr omfattes av Gildeskål kommunes skolehelsetjeneste

Helsesykepleier for studiested Inndyr er Monica Torbergsen, telefon 47 51 45 21.

Epost: tormon@gildeskal.kommune.no

Helsesykepleier for studiestedene Glomfjord og Ørnes er Gerd Anne Jørgensen, telefon  94382550.

Epost: Gerd.Anne.Jorgensen@meloy.kommune.no