Rådgivertjenesten

Rett til nødvendig rådgiving innebærer at eleven skal få informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser når det gjelder framtidig yrkes- og utdanningsvalg. Rådgiving foregår individuelt og gruppevis.

Rådgiver har ansvaret både for sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Rådgiver har ansvar for å koordinere IKO-arbeidet på eget studiested. Alle studiestedene har egen rådgiver. Rådgiver leder basisteam.

 

Rådgiver ved studiested Glomfjord: Britha Solbakken

Rådgiver ved Studiested Inndyr: Hege Gyldenhav

Rådgiver ved studiested Ørnes: Lissbeth Hovdal

Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut