Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning dersom en ungdom har fagvansker og utfordringer i skolen / bedriften.

Rådgivere deltar på overgangsmøter i grunnskolen og driver systemrettet arbeid overfor skolen. PPT-rådgiver har plikt til å sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der opplæringsloven krevet det. PPT-rådgiver deltar på ulike møter på skolen som Basisteam, ansvarsgruppemøter, formidlingsmøter m.m. Elevkartlegging, veiledning i programvarer og diagnostisering er noe av rådgivers oppgaver. Tjenesten er felles for hele skolen.

 

PPT-rådgiver ved Meløy videregående skole er Anne Rita Kolberg.

Mailadresse: annkol@vgs.nfk.no

Telefonnummer: 911 19 114

 
Anne Rita Kolberg
PPT-rådgiver