Koordinator av elevtjenesten

Koordinator av elevtjenesten:

Har ansvar for å kalle inn til samarbeidsforum for alle i elevtjenesten to ganger i året. Være bindeledd mellom skolens ledelse og tjenesten. Koordinator er en drøftingspartner for medlemmene i tjenesten.