Formidlingskoordinatorer

Formidlingskoordinatoren skal bidra til at flest mulig som søker læreplass blir formidlet og får lærekontrakt, enten som lærling eller lærekandidat. Formidlingskoordinatoren samarbeider med yrkesfaglærerne, bedrifter og opplæringskontor. Studiested Glomfjord ( Ingebjørg Sandaa Bjørklund) og studiested Inndyr (Kjersti Meland ) har formidlingskoordinator. Koordinator leder formidlingsmøtene.

Kontaktperson

Formidlingskoordinator og miljøarbeider
Adjunkt