Lenkesamling

NDLA
Nasjonal digital læringsarena. Her finner du kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler for videregående skole

Viten.no

Gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole

Periodesystemet
Norsk side om periodesystemet, med fokus på norske forhold; norsk industri, norske forekomster osv. Lettlest informasjon om grunnstoffene og deres forbindelser

Norge.no
Veiviser i det offentlige. Nettportalen har aktuelle temasider og kontaktinformasjon til offentlige etater

Regjeringen
Informasjon fra regjeringen og departementene.

Stortinget
Informasjon om hva som skjer på Stortinget. Oversikt over representanter og komiteer. Om Stortinget og demokratiet

Hvor hender det?
Nettbasert publikasjon fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Artiklene gir en kortfattet framstilling av konflikter og samarbeid, aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i det internasjonale samfunnet

Bokhylla
Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Her finner du 240.000 bøker i fulltekst. En del av dem kan du laste ned som PDF. Og alt er gratis!

Bioteknologirådet
Gir råd om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. Omfattende temaartikler.

Forskning.no
Nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning

Store norske leksikon
Kvalitetssikret norsk nettleksikon.

Oria
Bokbase for de fleste av landets høgskoler og universitet. Bibliotekaren foretar fjernlån

Norart
Base med referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Kontakt bibliotekaren for å få tak i artikler.

Atekst
Inneholder fulltekstutgaver av flere norske aviser

Google

Google Scholar
Vitenskapelige forskningsbaserte ressurser

Google søketips

lokus.no

 

FORDYPNINGSOPPGAVE (SÆREMNE)
Her kan du finne tips til særemne:
Deichmanske bibliotek