Meld fra om mobbing - Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Finn Nordmo besøkte studiested Ørnes

Tirsdag 2.april holdt daglig leder i Glomfjord Hydrogen Finn Nordmo

« Åpen forelesning» på studiested Ørnes. Sivilingeniøren sitt foredrag hadde tittelen «Hydrogen- Virkemiddel i utviklingen mot lavutslippssamfunnet».

Elevene og ansatte fikk innblikk i mulighetene med hydrogen samt hva som er planene i Glomfjord.

Klikk for stort bilde

Den gamle hydrogen og ammoniakkfabrikken i Glomfjord produserte hydrogen ved elektrolyse dvs. ved hjelp av strøm spaltes vann til hydrogen- og oksygengass. Hydrogen ble brukt til å lage ammoniakk (råstoff for produksjon av mineralgjødsel).

Det planlegges igjen å starte produksjon av hydrogen ved elektrolyse av vann.

Man ser for seg at hydrogengass blir et viktig drivstoff i framtida, og gassen er miljøvennlig.  Glomfjord Hydrogen ønsker å tilby hydrogen for industriell anvendelse, personbiler, større kjøretøy,båter og tog. Men den nødvendig infrastruktur må på plass først dvs. hydrogen fyllestasjoner.

Studiested Ørnes, med realfagselevene innenfor programfagene kjemi, matematikk R1 og R2, geofag og fysikk, ser fram til videre samarbeid !

Fant du det du lette etter?