Ansattoversikt


Meløy videregående skole

Ansatte i avdelingen Meløy videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 25 35
Lærer 916 08 490
Kjell Atle Andreassen
Fagarbeider 75 65 24 90
Adjunkt 75 65 24 74
Lærer
Vaktmester 75 65 24 01
Lærling 953 07 272
Renholder 75 65 25 30
Formidlingskoordinator og miljøarbeider 75 65 24 48 909 80 018
Adjunkt med tileggsutdanning 75 65 24 20 976 55 813
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 41 930 88 879
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 25 11 988 99 150
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 35
Adjunkt 75 65 24 98
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 25 49 481 16 068
Lærling 977 92 566
Driftsleder 75 65 24 31 472 53 227
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 43 958 90 174
Lektor m/tilleggsutd 75 65 18 31
Rådgiver 75 65 25 08 413 29 668
Adjunkt 75 65 25 13 995 94 241
Rektor 75 65 25 05 993 38 489
Lærer 75 65 25 14
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt 75 65 25 53
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 02
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 26 05 990 00 940
Miljøarbeider med fagbrev
Adjunkt 75 65 25 16
Adjunkt m/tillegg 75 65 23 73 916 81 322
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 25 18 979 68 190
Renholdsoperatør 75 65 24 87
Lærling 915 11 708
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 26 900 64 029
Skipper Oscar Sund 75 65 18 32
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt 75 65 24 15
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 43
Vaktmester 75 65 25 10 418 40 238
Vaktmester 75 65 26 21 941 89 563
Kokk 75 65 24 49
Kvalitetsleder/fagleder 75 65 25 42 416 87 828
Anita Karlsson
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 09 959 12 792
Anne Lene Kjærvik
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 06 994 03 307
Anita Cathrine Kolberg
PPT-rådgiver 75 65 25 47 911 19 114
Anne Rita Kolberg
Lærer
Bibliotekleder 75 65 24 94
Studierektor 75 65 24 22 979 66 070
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider 75 65 25 55 959 41 350
Fagarbeider 986 40 144
Lærling 75 65 23 39 976 79 232
Lektor m/tillegg 75 65 24 47
Sekretær 75 65 24 99 472 56 404
Kokk 75 65 24 62
Ass. rektor / studierektor 75 65 26 14 970 92 846
Marita Martinussen
Lærer 75 65 25 46
Adjunkt 75 65 24 46 974 76 751
Adjunkt
Adjunkt 75 65 26 11
75 65 25 00
Sentralbord Meløy vgs
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 11 971 47 061
Adjunkt m/ tilleggs utdanning 75 65 24 42 907 00 843
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 77
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 18 34
Renholder 75 65 24 08
Anna Nowakowska
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 83
Renholder
Renholdsoperatør 75 65 24 64
Adjunkt m/tilleggsut 957 50 860
Adjunkt 75 65 24 03
Sjøkapten 75 65 24 96 910 00 487
Adjunkt 75 65 25 33
Miljøarbeider 75 65 25 39
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 85
Halvor Prytz
Lektor 75 65 24 55
Adjunkt 75 65 25 40 913 33 351
Sekretær 75 65 24 72 480 41 830
Senior Rådgiver - Sjøtransport 75 65 25 19 952 76 598
Fagleder/ot-koordinator 75 65 24 23 908 20 077
Fagarbeider 75 65 24 93
Lærling 905 05 540
Lærer
Fagarbeider
Adjunkt 75 65 24 21 959 22 403
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 25 31 481 13 239
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 95 918 52 585
Lektor m/tillegg 75 65 25 26
Miljøarbeider med fagbrev
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 26 15
Lektor m/tilleggsutd 75 65 18 33
Nils Strømsvik
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 29
Lærer 75 65 25 22
Kantineleder 75 65 25 20 905 42 955
Eksamensansvarlig, Lektor m/tilleggsutd 75 65 24 92 951 08 195
Lærling 412 14 700
Driftsleder domus pisces 75 65 26 12 950 33 658
IT-Leder 75 65 25 25 959 37 530
Ass. rektor / studierektor 75 65 25 06 994 37 767
matros/motorpasser 75 65 26 23 416 45 703
Adjunkt 75 65 25 38 900 14 110
Lærer 75 65 26 06 996 14 843
Sekretær / Webredaktør 75 65 24 44 481 44 698
Hanne Sofie Vindvik
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 25 34
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 24 75 990 98 072
Fagarbeider 75 65 24 12