Du er her:

Skoleskyss

Klikk for stort bildeViktig informasjon til elever som trenger skoleskyss.

Alle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette. Det kan du gjøre når du har fått svar på opptak. Logg deg inn på https://minskyss.nfk.no/ for å søke. Første gang du bruker portalen velger du å registrere deg. I denne portalen kan du også melde tapt kort, oppdatere informasjon og endre adresse. Har du allerede kort og søker i god tid vil kortet være oppdatert til skolestart.

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer eller merkantilt personell. Hvis du hadde busskort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

Det er elevens eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet ditt koster det 100 kroner for å få et nytt. Du må også varsle skolens kontor, slik at kortet blir sperra og misbruk avslørt. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.